Knock-Out Sprinty Dzierżoniów 2022

Najbardziej dynamiczna i wciągająca rywalizacja na nartorolkach w Polsce. Zawodnicy ścigają się parami na dystansie 200 m, szybsi przechodzą dalej. O rozstawieniu decyduje czas uzyskany w pierwszym - indywidualnym przejeździe.

Biegi parami na dystansie 200 m techniką dowolną to najbardziej widowiskowa, dynamiczna i wciągająca forma rywalizacji na nartorolkach, która niemal zawsze odbywa się w ramach Pucharu Świata i Mistrzostw Świata FIS. KO Sprinty Dzierżoniów po raz pierwszy odbyły się w 2019 roku i były pierwszą okazją dla amatorów do rywalizacji w tej konkurencji w historii polskiego współzawodnictwa na asfalcie. Zawody odbywają się w sobotnie popołudnie na zamkniętej drodze w centrum Dzierżoniowa przy asyście publiczności.

Data Godzina startu dystans Charakter Forma startu
30.07.2022 18:00 200 m sprinty z rundą kwalifikacyjną i finałową kwalifikacje - indywidualnie
finały - w parach

KO Sprinty DzierżoniówKonkurencje

bieg techniką dowolną - zawody odbywają się wyłącznie techniką dowolną, a wynik zaliczany jest do klasyfikacji generalnej Grand Prix Polski

ZAPISZ SIĘ

 

Trasa zawodów

Drukuj

Sprinty Dzierżoniów - mapa trasy i okolic

Pobierz mapę trasy i okolic Sprintów Dzierżoniów w formacie PDF

Opis trasy

Zawody odbywają się przy zamkniętym ruchu pojazdów na drodze asfaltowej o bardzo dobrej jakości z oddzielonymi od siebie pasami - korytarzami. Trasa jest płaska, miejscami bardzo nieznacznie, praktycznie niezauważalnie wznosi się.

Trasa zawodów składa się z czterech odcinków (oznaczonych na powyższej mapie):

 • A - Strefa rozgrzewki,
 • B - Strefa rywalizacji - odcinek o długości 200 m,
 • C - Strefa hamowania o długości 70 m,
 • D - Strefa wolnej jazdy.

W Strefie rywalizacji (odcinek B) mają prawo przebywać tylko Uczestnicy będący w trakcie rywalizacji, z wyjątkiem czasu przewidzianego na oficjalną rozgrzewkę wyszczególnioną w programie zawodów. Do rozgrzewki poza czasem przewidzianym programem służą odcinki A i D.

Strefa hamowania (odcinek C) ma długość 70 m i służy do wytracenia prędkości po zakończeniu biegu przez Uczestników. Uczestnicy mają prawo zdjąć nartorolki dopiero po opuszczeniu strefy hamowania (odcinek C) i przejściu do strefy wolnej jazdy (odcinek D). Po opuszczeniu strefy hamowania, nie ma możliwości powrotu do niej.

Zawodnicy mogą korzystać z jednego punktu odżywczego zlokalizowanego w strefie wolnej jazdy przy odcinku D.

Sposób przeprowadzenia zawodów

Zawody odbywają się zgodnie z Regulaminem Grand Prix Polski 2022 w biegach na nartorolkach. Zawody rozpoczynają się od Rundy Kwalifikacyjnej odbywającej się w formie biegu ze startu indywidualnego. Po kwalifikacjach po 32 zawodników z każdej płci przechodzi do Finałów, w których pokonują kolejne rundy eliminacyjne.

Runda kwalifikacyjna

Zawodnicy startują indywidualnie na sygnał startera. Czas mierzony jest elektronicznie i liczony jest netto od momentu otwarcia bramki startowej przez Uczestnika do przekroczenia linii mety.

Kolejność startu następuje wg kolejności numerów startowych przyznawanych w Biurze zawodów.

Zawodnik przed startem musi mieć obie stopy przed linią startową. Kije mogą być oparte przed lub za linią / bramką startową.

Runda finałowa

Starty w Rundzie Finałowej odbywają się parami. Do udziału w niej uprawnionych jest 32 Uczestników (osobno kobiet i mężczyzn), którzy uzyskali najlepsze czasy w Rundzie Kwalifikacyjnej. Uczestnicy rywalizują w parach na podstawie czasu uzyskanego w Rundzie Kwalifikacyjnej zgodnie z poniższym diagramem.

drabinka 32

W ramach jednej pary Uczestnik, który był szybszy w kwalifikacjach lub poprzedzającej rundzie eliminacyjnej w finałach, ma prawo wybrać korytarz - stronę trasy, na której chce rywalizować. Uczestnicy zobowiązani są stawić się w bezpośredniej bliskości linii startu nie później niż na 3 minuty przed startem rundy eliminacyjnej w ramach Finałów.

Na komendę “na miejsca” Uczestnicy należący do pary, która ma przystąpić do rywalizacji, podchodzą do linii startowej i ustawiają się w taki sposób, by żadna część ciała i sprzętu, w tym kije, nie przekraczała linii startowej. Na komendę “gotowi” Uczestnicy mają obowiązek znieruchomieć aż do momentu wydania przez startera sygnału startowego, po którym rozpoczynają bieg.

Pomiar czasu

Pomiar czasu w trakcie Rundy Kwalifikacyjnej jest elektroniczny. Pomiar czasu jest netto i liczony jest od momentu otwarcia przez Uczestnika bramki pomiarowej do momentu przecięcia linii końcowej (mety zawodów) przez stopę nogi wykrocznej Uczestnika. W Rundzie Finałowej czas nie jest mierzony, zwycięża zawsze Uczestnik, który jako pierwszy przecina stopą nogi wykrocznej linię końcową (metę zawodów). W wypadku zastosowania procedury foto-finiszu punkt pomiarowy znajduje na czubku noska buta na nodze wykrocznej.

Program

 • 16:30 - 17:00 - zapisy w biurze zawodów
 • 16:30 - 17:30 - weryfikacja uczestników i kontrola techniczna sprzętu w biurze zawodów
 • 17:10 - 17:45 - oficjalna rozgrzewka na trasie zawodów
 • 18:00 - start runy kwalifikacyjnej - biegi indywidualne
 • ok. 19:00 - start finałów z rundami eliminacyjnymi - biegi parami
 • ok. 20:30 - rozpoczęcie dekoracji

Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów zawodów mogą się zmienić ze względu na trudną do przewidzenia z wyprzedzeniem liczbę Uczestników. Godziny rozpoczęcia poszczególnych etapów rundy eliminacyjnej oraz dekoracji, będą ogłaszane z wyprzedzeniem przez spikera.

ZAPISZ SIĘ

Biuro zawodów i start

GODZINY PRACY KOORDYNATY
16:30-17:30 N50.736846, E16.644061

Biuro zawodów znajduje się w namiocie w okolicy mety zawodów przy południowej nitce trasy zawodów. Jego lokalizacja została oznaczona literą E na mapie sytuacyjnej Sprintów Dzierżoniów.

Drukuj
 
 

Parkowanie

Sugerujemy pozostawianie pojazdów przy parkingach zlokalizowanych przy marketach i jednostkach handlowych, których jest kilka w bezpośredniej okolicy trasy zawodów w promieniu kilkuset metrów. Rekomendujemy parkingi przy ul. Świdnickiej, za stacją benzynową Shell, przy markecie Tesco lub po przeciwnej stronie ulicy przy nieczynnym markecie Inter Marche. Parkingi zostały zaznaczone na mapie sytuacyjnej Sprintów Dzierżoniów.

Limity

Minimalny wiek zawodnika limit zawodników na starcie
12 lat 80

Opłata startowa

Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia do zawodów.

Termin zgłoszenia Wysokość opłaty startowej za udział tylko w KO Sprintach Dzierżoniów Łączna wysokość opłaty startowej za 2 biegi Łączna wysokość opłaty startowej za 3 biegi (Uphill Gór Sowich, KO Sprinty Dzierżoniów, Pętla Sowiogórska)
przez internet do 19.06.2022 75 zł 130 zł 170 zł
przez internet od 20.06.2022 do 28.07.2022 85 zł 150 zł 190 zł
osobiście w biurze zawodów 30.07.2022 100 zł 180 zł 230 zł

 

Opłatę należy wnieść gotówką w biurze zawodów przed odebraniem numeru startowego. Można również wpłacić ją wcześniej na rachunek bankowy Organizatora.

przejdź do płatności

Świadczenia dla zawodników

 • woda pitna na punkcie odżywczym
 • numer startowy
 • elektroniczny pomiar czasu
 • zabezpieczenie medyczne

Informacje organizacyjne

Punkt odżywczy

Uczestnicy mogą korzystać z jednego punkty z wodą znajdującego się w strefie D trasy (pomarańczowy punkt na powyższej mapie).

Depozyt

Nie ma typowego depozytu. Uczestnicy mogą pozostawić rzeczy w zaparkowanych w pobliżu samochodach lub w swoich torbach w okolicy biura zawodów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

Dekoracje i zakończenie

Dekoracje odbędą się przy trasie zawodów po ogłoszeniu wyników nieoficjalnych. Planowana godzina rozpoczęcia dekoracji to około 20:30. Jeśli program miałby się zmienić, będzie ogłaszany przez speakera. Dekoracje prowadzone będą osobno dla kobiet i mężczyzn open oraz w kategoriach wiekowych.

Najszybszy przejazd

Najszybszy przejazd w rundzie kwalifikacyjnej należy do:

Patrycja Szwed (2019) - 00:00:25,02, Paweł Klisz (2019) - 00:00:21,21

 

ZAPISZ SIĘ

Sponsorzy

Sponsorzy lokalni
Organizatorzy i sponsorzy Grand Prix Polski