Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej zależy od daty zgłoszenia do zawodów. Wcześniejsze zgłoszenie premiowane jest niższą opłatą startową. Jeśli chcesz, pieniądze możesz przelać za pośrednictwem przelewów internetowych tpay lub przelewem bankowym na rachunek organizatora. Możesz też wpłacić je gotówką w biurze zawodów. Niezależnie od formy wpłacenia opłaty startowej jej wysokość pozostaje taka sama, czyli zależna od daty zgłoszenia.

Za udział w Grand Prix Polski w biegach na nartorolkach nie pobiera się osobnej opłaty. Opłaty startowe obowiązują tylko za udział w poszczególnych biegach.

Pamiętaj, że wysokość opłaty startowej zależy od liczby biegów (im więcej biegów, tym niższa opłata), jak też od daty zgłoszenia. Opłatę możesz wnieść nawet gotówką w biurze zawodów tuż przed biegiem, a jej wysokość będzie zależeć od liczby biegów, w których bierzesz udział, jak też daty zarejestrowania się do zawodów.

Uwaga! Zanim dokonasz opłaty, wpierw zarejestruj się do zawodów. Opłata startowa może zostać błędnie przypisana, jeżeli dokonasz jej przed zapisaniem się do udziału w wybranych przez siebie biegach.

Termin zgłoszenia Wysokość opłaty startowej za udział w jednym biegu Łączna wysokość opłaty startowej za udział w DWÓCH BIEGACH Łączna wysokość opłaty startowej za udział w TRZECH BIEGACH
przez internet do 19.06.2022 kliknij i wpłać 75 zł kliknij i wpłać 130 zł kliknij i wpłać 170 zł
przez internet od 20.06.2022 do 28.07.2022 kliknij i wpłać 85 zł kliknij i wpłać 150 zł kliknij i wpłać 190 zł
osobiście w biurze zawodów w dniu zawodów 100 zł
(wpłać w biurze zawodów)
180 zł
(wpłać w biurze zawodów)
230 zł
(wpłać w biurze zawodów)
Organizatorzy i sponsorzy Grand Prix Polski