Sprzęt i kontrola techniczna

W zawodach Grand Prix Polski w biegach na nartorolkach obowiązują ograniczenia sprzętowe. Dozwolone są tylko koła gumowe (z drobnymi wyjątkami), a zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia nartorolek do kontroli technicznej przed każdym biegiem serialu. Obowiązkowe jest stosowanie kasków.

Dozwolony sprzęt

Nartorolki

Do udziału w zawodach dopuszczeni są uczestnicy posługujący się nartorolkami z kołami z naturalnej gumy (czarna guma) o dowolnej prędkości spełniających następujące kryteria:

  • startujący techniką klasyczną - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy do 80 mm, w których przynajmniej jedno koło każdej nartorolki obraca się tylko w jedną stronę (ma działający tzw. mechanizm zapadkowy - łożysko jednokierunkowe),
  • startujący techniką dowolną - nartorolki w rozumieniu przepisów FIS wyposażone w gumowe koła o średnicy od 80 do 100 mm i szerokości nie większej niż 30 mm, w których każde koło obraca się swobodnie w obie strony (brak mechanizmu jednokierunkowego).

Ze względu na podobne właściwości do gumy naturalnej dopuszcza się do startu nartorolki z kołami z gumy syntetycznej - modele Marwe US0, US6, US7, US8 i Vexa SWT2.

Wiążące informacje o dozwolonym sprzęcie znajdziesz w aktualnym Regulaminie Grand Prix Polski w biegach na nartorolkach.

Wyposażenie zawodnika

Uczestnicy zobowiązani są do startu w kasku. Organizator zaleca także udział w okularach chroniących oczy przed grotami kijów innych uczestników.

Kontrola techniczna

Zawodnicy zobowiązani są przedstawić nartorolki, na których zamierzają rywalizować w zawodach, do kontroli technicznej przed każdym biegiem. Kontrola techniczna prowadzona jest w biurze zawodów. W trakcie kontroli oceniana jest zgodność nartorolek z regulaminem, a w szczególności średnica kół i materiał ich bieżni - czarna guma. Nartorolki zgodne z wymogami regulaminu zostają oznaczone naklejką z numerem startowym uczestnika. Kontrola odbywa się także wyrywkowo na mecie zawodów.

Dokładna procedura kontroli technicznej sprzętu opisana została w Regulaminie Grand Prix Polski w biegach na nartorolkach.

 

Organizatorzy i sponsorzy Grand Prix Polski